Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật

Luật Tiền Phong Kết hôn là căn cứ pháp lý làm phát sinh mối quan hệ gia đình hợp pháp. Tuy nhiên việc kết hôn trái với các quy định về điều kiện kết hôn sẽ được xem như là kết hôn trái pháp luật và sẽ phải chịu hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật. Để giúp Quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Tiền Phong xin được tư vấn như sau:

Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật
    Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật

1.  Quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật.

Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật được quy định tại Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật”.

Vậy những tổ chức, cá nhân quy định ở trên có thẩm quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

2.  Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật

Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng. Quyền và nghĩa vụ của các bên được giải quyết như sau:

  • Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.
  • Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết như sau:

+ Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên.

+ Trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

3. Dịch vụ hỗ trợ hủy kết hôn trái pháp luật của Luật Tiền Phong

Luật Tiền Phong xin giới thiệu các dịch vụ hủy kết hôn trái pháp luật như sau:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện hủy và thủ tục hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật.
  • Hỗ trợ thực hiện thủ tục hủy việc đăng ký kết hôn.
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh và đại diện làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Tiền Phong số 1900 6289 hoặc 04 – 1088/4/3 để được sử dụng dịch vụ.

Comments

comments

Để lại phản hồi