Hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả và chế tài xử lý

1. Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả

Screenshot (109)

Những trường hợp không bị coi là vi phạm quyền tác giả

Screenshot (111)

Quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quyền tác giả

Screenshot (112)

Ngoài ra, song song với biện pháp phạt tiền là hình phạt bổ sung khác nhằm khắc phục hậu qủa của việc vi phạm.

BAN BIÊN TẬP PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ – LUẬT TIỀN PHONG  

Điện thoại tư vấn: 1900 6289

Comments

comments

Để lại phản hồi