Hợp tác xã có được tăng, giảm vốn điều lệ?

Luật Tiền Phong – tư vấn các quy định liên quan đến việc tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã theo quy định mới nhất và vấn đề góp vốn là tài sản vào hợp tác xã như sau:

Hợp tác xã có được tăng, giảm vốn điều lệ?
Hợp tác xã có được tăng, giảm vốn điều lệ?

1.  Quy định của pháp luật về việc tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã 

Vốn điều lệ của hợp tác xã tăng trong trường hợp đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động thêm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.

Vốn điều lệ của hợp tác xã giảm khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên, hợp tác xã thành viên có vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định thì phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa hoặc huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành, viên khác hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới để bảo đảm về tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Đối với hợp tác xã hoạt động trong ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ. Hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

2.  Việc góp vốn bằng tài sản vào hợp tác xã 

Mỗi thành viên được góp vốn vào hợp tác xã không nhưng mức góp tối đa không được quá 20% vốn điều lệ, mức góp tối thiểu do điều lệ quy định. Sau khi góp đủ vốn, thành viên được cấp giấy chứng nhận góp vốn.

Đối với việc góp vốn bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam đồng thì phải được định giá bởi đơn vị định giá chuyên nghiệp hoặc được các thành viên hội đồng quản trị của hợp tác xã nhất trí. Nếu việc định giá tài sản cao hơn giá thị trường thì các thành viên hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm. Đối với tài sản pháp luật có quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp tác xã phải thực hiện việc đăng ký quyền tài sản.

3.  Việc góp vốn là quyền sử dụng đất vào hợp tác xã 

Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt pháp luật có quy định phải đăng ký với cơ quan thẩm quyền. Khi thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào hợp tác xã, thành viên phải tiến hành thủ tục sang tên với các công việc cần làm như sau:

– Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hồ sơ cần: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, biên bản định giá, chứng minh nhân dân/hộ khẩu của thành viên (nếu là cá nhân); giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (nếu là tổ chức); giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của hợp tác xã.

– Sang tên quyền sử dụng đất: hồ sơ nêu trên được bổ sung thêm: hợp đồng góp vốn công chứng; tờ khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ và được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để sang tên quyền sử dụng đất cho hợp tác xã.

Hãy đón đọc các bài viết của chúng tôi để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật trong việc thành lập hợp tác xã:

>>>> Quy định về chia tách, sáp nhập hợp tác xã

>>>> Quy định mới về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã

>>>> Những việc cần làm sau khi thành lập hợp tác xã

>>>> Những điều cần chú ý khi xây dựng điều lệ hợp tác xã

>>>> Tư vấn quy định mới nhất về thành lập hợp tác xã

Chúng tôi tư vấn mọi vấn đề liên quan, hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập hợp tác xã, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho hợp tác xã, kê khai thuế…., kết nối với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi số 1900 6289 để được tư vấn chi tiết hoặc đăng ký dịch vụ!

Comments

comments