Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất

(Luật Tiền Phong) Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch 2014 ban hành mẫu tờ khai đăng ký giám hộ 2020 như sau:

 

Mẫu đơn đăng ký giám hộ
Mẫu đơn đăng ký giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………….Giới tính: ………    

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………….. Giới tính …………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………….Quốc tịch: ……………………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………….

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………….. Giới tính ………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………………….Quốc tịch: …………………………………………

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………..

Lý do đăng ký giám hộ: ……………………………………………………………………………  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ………………. , ngày ……  tháng ……  năm ……….

                                                Người yêu cầu

                                                (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Các bạn muốn biết “Giám hộ là gì”, trình tự thủ tục đăng ký giám hộ, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi tại đây.

Khi chấm dứt giám hộ, các bạn chú ý sử dụng đúng mẫu văn bản chấm dứt giám hộ nhé.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

error: Content is protected !!
0916 162618