Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Luật Tiền Phong)Nhằm hỗ trợ quý khách trong việc xin cấp Giấy phép thực hiện dự án đầu tư, Luật Tiền Phong xin gửi đến các bạn mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định mới nhất của pháp luật.

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I.  NHÀ ĐẦU TƯ

1.  Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………….………………….

Sinh ngày: ………/………… /….. ………….Quốc tịch: ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………………………………………………………

Ngày cấp: ………………….. /….. /……….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD/Hộ chiếu): ……………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ….. /….. /……….. Ngày hết hạn: …… /……. /……. Nơi cấp: ……………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………….Fax: …………………………………………….Email: ………………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: ……………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………………Cơ quan cấp:…………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……………………. Website: ……………………….

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam):

STT Tên nhà đầu tư nước ngoài Quốc tịch Số vốn góp Tỷ lệ (%)
VNĐ Tương đương USD

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):……………

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………Giới tính: …………………………………………………

Chức danh:…………………Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: …. .

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………………………………

Ngày cấp: ………………….. /….. /……….. Nơi cấp: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………..…………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

2.  Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)

1.  Tên tổ chức kinh tế: …………………………..

2.  Loại hình tổ chức kinh tế:……………………….

3.  Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%)
VNĐ Tương đương USD

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: …………………………………………………………..

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

HỒ SƠ KÈM THEO

– Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).

– Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):

 

…….……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

Trên đây là hướng dẫn của Luật Tiền Phong về mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn những thủ tục cần thiết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

>>> Mẫu đề xuất dự án đầu tư

>>> Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>> Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

 

Comments

comments

error: Content is protected !!
0916 162618