Quy định mới nhất về đăng ký quyền tác giả

Luật Tiền Phong – Quyền tác giả là gì, gồm những quyền nào, được pháp luật bảo hộ như thế nào và việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cần những tài liệu gì,… là nội dung bài viết của chúng tôi trong chuyên mục pháp luật “sở hữu trí tuệ” hôm nay, mời các bạn quan tâm theo dõi và cùng tham gia ý kiến đóng góp thảo luận.

Quy định mới nhất về đăng ký quyền tác giả
Quy định mới nhất về đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả đối với tác phẩm được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ quy định gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, theo đó, quyền nhân thân gồm các quyền sau đây:

 1. Quyền đặt tên cho tác phẩm;
 2. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 3. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 4. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản của tác giả gồm:

 1. Quyền làm tác phẩm phái sinh;
 2. Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 3. Quyền sao chép tác phẩm;
 4. Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 5. Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 6. Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Chủ sở hữu quyền tác giả có quyền độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện một hoặc toàn bộ các quyền nêu trên, các chủ thể khác khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền trên phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Đối tượng của quyền tác giả

Quyền tác giả được thiết lập đối với các sản phẩm sau đây:

 • Tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền nhân thân được pháp luật bảo hộ vô thời hạn trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản thì được pháp luật bảo hộ có thời hạn, cụ thể như sau:

a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định dưới đây;

b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ nói trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

BAN BIÊN TẬP PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ – LUẬT TIỀN PHONG  

Điện thoại tư vấn: 1900 6289

Comments

comments

Để lại phản hồi