Quy định mới nhất về thành lập bệnh viện tư nhân

Quy định mới nhất về thành lập bệnh viện tư nhân

(Luật Tiền Phong) – Trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân cũng ngày càng nâng cao hơn. Chính vì vậy, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ được mở rộng và phát triển hiện đại đặc biệt là các bệnh viện. Về vấn đề này, Luật Tiền Phong hướng dẫn quy định mới nhất về thành lập bệnh viện tư nhân và thủ tục thành lập bệnh viện qua bài viết sau.

Quy định mới nhất về điều kiện thành lập bệnh viện tư nhân
Quy định mới nhất về điều kiện thành lập bệnh viện tư nhân

I.  Điều kiện thành lập bệnh viện tư nhân

1. Xin quy hoạch thành lập bệnh viện

Một trong những điều kiện quan trọng và tiên quyết trong việc thành lập bệnh viện chính là xin quy hoạch. Việc xin quy hoạch để biết được với nhu cầu xây dựng và thành lập bệnh viện như thế có phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh hay không, mật độ dân số, mặt bằng, diện tích, môi trường,… có đảm bảo hay không? Vì vậy, bước đầu tiên cần thực hiện đó là xin quy hoạch.

Hồ sơ xin quy hoạch gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (theo mẫu);
 • Sơ đồ vị trí địa điểm để nghị cấp giấy phép quy hoạch;
 • Đề án thành lập bệnh viện đa khoa tư nhân;
 • Hồ sơ pháp nhân của đơn vị xin giấy phép quy hoạch.

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức đề nghị nộp hồ sơ xin quy hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của địa điểm xin quy hoạch;
 • Căn cứ đề nghị của tổ chức, UBND tỉnh, thành phố giao sở quy hoạch phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xem xét và thẩm định hồ sơ. Trên cơ sở đó quyết định việc cấp/không cấp quy hoạch cho tổ chức đề nghị.
 • Hết thời hạn xử lý hồ sơ (45 ngày làm việc), cơ quan có thẩm quyền trả kết quả cho tổ chức đề nghị.

2. Các điều kiện để thành lập bệnh viện tư nhân

2.1. Về quy mô bệnh viện

– Đối với bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường bệnh trở lên;

– Đối với bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện

chuyên khoa mắt sử dụng kỹ thuật cao phải có ít nhất 10 giường bệnh.

2.2. Về cơ sở vật chất

– Bệnh viện phải được thiết kế, xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365: 2007. Riêng đối với các khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc, khoa phẫu thuật, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm thì việc thiết kế, xây dựng phải thực hiện đúng các quy định tại các Quyết định số 32, 33, 34/2005/QĐ – BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 và số 35/2005/QĐ – BYT ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

– Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

2.3. Về trang thiết bị y tế 

Bệnh viện tư nhân phải có:

– Đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà bệnh viện đăng ký;

– Đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh viện phải có hợp đồng với cơ sở có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện.

2.4. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bệnh viện theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 bao gồm: Ban giám đốc, các phòng chức năng, các khoa.

Các phòng chức năng bao gồm:

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Phòng Y tá (điều dưỡng)
 • Phòng Chỉ đạo tuyến
 • Phòng Vật tư – thiết bị y tế
 • Phòng Hành chính quản trị
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Tài chính kế toán.

Các khoa theo phạm vi đăng ký hoạt động của bệnh viện.

2.5. Về nhân sự của bệnh viện

Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm chuyên môn chính của bệnh viện, trưởng các khoa phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật tại Điều 23 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhân sự của bệnh viện tư nhân

2.6. Về phạm vi hoạt động chuyên môn

Bệnh viện tư nhân được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

II.  Hồ sơ thành lập bệnh viện tư nhân

Sau khi đã được cấp phép quy hoạch, tổ chức chuẩn bị hồ sơ thành lập bệnh viện bao gồm:

–  Đơn đề nghị cấp phép hoạt động (theo mẫu);

–  Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài (bản sao chứng thực);

–  Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn (bản sao chứng thực);

–  Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề của bệnh viện;

–  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức bệnh viện;

–  Hồ sơ nhân sự của những người làm việc tại bệnh viện gồm: CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ (trường hợp pháp luật có yêu cầu), sơ yếu lý lịch và hợp đồng lao động ;

–  Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu.

Lưu ý:

Một trong những tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ thành lập bệnh viện chính là Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu hay cách gọi thông thường là Đề án thành lập. Đây là văn bản thể hiện tinh thần chung nhất về mục tiêu, phương hướng cũng như phương thức hoạt động của bệnh viện, là căn cứ để cơ quan cấp phép nhận định ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tính khả thi của bệnh viện khi thành lập trên thực tế.

Đề án thành lập bệnh viện đa khoa tư nhân cần đảm bảo thể hiện các nội dung:

+  Nhận định về sự cần thiết của việc xây dựng bệnh viện nói chung và tại địa điểm cơ sở dự kiến thành lập nói riêng trong bối cảnh hiện tại và tương lai;

+ Căn cứ xây dựng đề án: 

 • Căn cứ pháp lý
 • Căn cứ thực tiễn
 • Căn cứ dự báo.

+  Quy mô, cơ cấu của bệnh viện:

 • Địa điểm, diện tích xây dựng bệnh viện
 • Nguồn vốn, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ
 • Về tổ chức, bố trí các khoa trong bệnh viện
 • Nhân sự bệnh viện
 • Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện
 • Việc đáp ứng các yêu cầu chung như:

        (*) Yêu cầu về đảm bảo an toàn bức xạ

        (*) Yêu cầu về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, chất thải y tế

        (*) Yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

        (*) Yêu cầu về tuân thủ quy định an toàn lao động.

+  Dự kiến về tính khả thi của đề án.

III.  Trình tự thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân

–  Nộp hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Y tế.

Lưu ý đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì cần lưu lại biên lai chuyển phát để phục vụ cho quá trình thực hiện thủ tục về sau và ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin.

–  Bộ Y tế xem xét, thẩm định hồ sơ:

Sau khi kiểm tra hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ về mặt giấy tờ pháp lý, Bộ Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm tra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp giấy phép Bộ Y tế có văn bản trả lời nêu lý do và hướng dẫn hoàn thiện.

–  Nhận và trả kết quả thủ tục: Theo hẹn trên phiếu hẹn, người làm thủ tục đến nhận kết quả.

Thời gian thực hiện cấp giấy phép: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Về phí, lệ phí xin cấp giấy phép được quy định:

– Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động cho Bệnh viện: 10.500.000 đồng.

– Lệ phí cấp giấy phép hoạt động: 350.000 đồng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Hướng dẫn thành lập bệnh viện tư nhân

>>> Thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân 2019

>>> Hồ sơ thành lập bệnh viện cần lưu ý gì

>>> Hướng dẫn lập đề án thành lập bệnh viện

>>> Diện tích tối thiểu của bệnh viện là bao nhiêu

Luật Tiền Phong tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập bệnh viện toàn bộ các bước từ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, thẩm định,… đảm bảo khách hàng nhận được giấy phép hoạt động của bệnh viện tư nhân trong thời gian 30-45 ngày. Vui lòng kết nối với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật  1900 6289 để được hỗ trợ.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Phòng 25 B1, Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

Để lại phản hồi