Sổ đỏ là gì? Cùng tìm hiểu sổ đỏ qua các thời kỳ

Cùng Luật Tiền Phong tìm hiểu sổ đỏ là gì và tầm quan trọng của sổ đỏ. Tổng đài 1900 6289 tư vấn thông tin về sổ đỏ.

Luật Tiền Phong – Trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn hay dùng từ sổ đỏ cho mọi giao dịch nhà đất. Vậy sổ đỏ là gì, có ý nghĩa như thế nào, được nhà nước quy định ra sao qua các thời kỳ? Luật Tiền Phong chia sẻ thông tin thú vị liên quan đến sổ đỏ qua bài viết sau đây:

sổ đỏ là gì?
Sổ đỏ là gì?

1.  Tìm hiểu Sổ đỏ là gì? – Định nghĩa cụm từ “ sổ đỏ”

Khái niệm sổ đỏ không có trong bất cứ một điều luật nào của Luật Đất đai qua các thời kỳ và các văn bản hướng dẫn. Từ này bắt nguồn từ thực tế cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” – là văn bản (sổ) xác định chủ quyền đối với đất, tài sản (nhà, công trình xây dựng) trên đất quá dài, khó gọi cho đầy đủ; sổ (có người gọi là bìa) có mầu đỏ thắm nên để tiện trong ngôn ngữ giao tiếp, người dân thường gọi nôm thành “sổ đỏ” hoặc “bìa đỏ” lâu dần tạo thành quen và nhiều người cùng sử dụng thành ra như vậy.

Sổ đỏ do Bộ Tài nguyên & Môi trường thống nhất ban hành mẫu sử dụng trong toàn quốc, mỗi thời kỳ Bộ Tài nguyên & Môi trường có ban hành chi tiết về thông tin, hình thức, nội dung giấy chứng nhận khác nhau cho phù hợp với thực tế quản lý mà chúng tôi sẽ phân tích ở phần sau.

Cũng vậy, sổ hồng là từ người dân thường gọi để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho chủ sở hữu nhà ở (đặc trưng màu hồng).

Sổ đỏ khác với sổ hồng không?

Xin thưa, sổ đỏ hay sổ hồng đều chỉ một văn bản pháp lý quan trọng xác định chủ sử dụng đất có chủ quyền với một thửa đất, một căn nhà nhất định nào đó, nó là cơ sở cho các giao dịch về nhà/đất được xác lập. Sổ đỏ hay sổ hồng là chứng quyền quan trọng, là điều kiện tiên quyết quyết định người sử dụng đất được quyền thực hiện các giao dịch như: chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn hay bảo lãnh và các quyền khác.

2. Quy định về hình thức và nội dung sổ đỏ qua các thời kỳ.

Theo Luật Đất đai 1987, được quy định chi tiết tại Quyết định 201-QĐ/ĐKTK năm 1989 ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổng cục Quản lý ruộng đất thì tên gọi sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung và hình thức của “sổ đỏ” được quy định như sau:

Quy định về hình thức và nội dung sổ đỏ

Luật Đất đai 1986 hết hiệu lực tại ngày 14/10/1993, thay vào đó là Luật Đất đai 1993 có hiệu lực thi hành vào ngày 15/10/1993, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 1993 không có quy định nào mới về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyết định 201-QĐ/ĐKTK năm 1989 ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổng cục Quản lý ruộng đất hết hiệu lực theo quy định của Quyết định 151/2000/QĐ-TCĐC công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính ban hành nhưng riêng các quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn hiệu lực, nghĩa là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn giữ nguyên theo mẫu cũ mà không có sự thay đổi.

Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2003 về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định 24 cũng quy định chi tiết cách ghi các nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tên cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, tên chủ sử dụng đất; các thông tin về thửa đất; Tài sản gắn liền với đất; phần Ghi chú; Sơ đồ thửa đất và phần ký giấy chứng nhận

Quyết định 24 hết hiệu lực ngày 15/08/2006 và được thay thế bằng Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 21/07/2006, theo đó quy định về mẫu sổ đỏ như sau:

Mẫu sổ đỏ t7 2006

Nội dung viết trên giấy chứng nhận được hướng dẫn cụ thể về: tên cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, tên chủ sử dụng đất; các thông tin về thửa đất; Tài sản gắn liền với đất; phần Ghi chú; Sơ đồ thửa đất và phần ký giấy chứng nhận.

Quyết định 08 hết hiệu lực ngày 10/12/2009 và được thay thế bởi Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 21/10/2009, theo đó quy định:

Nội dung, hình thức giấy chứng nhận được quy định chi tiết và kèm theo quyết định là mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụm từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được ghi nhận tại Thông tư 17.

Thông tư 17 được thay thế bằng Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có hiệu lực từ ngày 05/7/2014 và hiện đang có giá trị thi hành trên toàn quốc, theo đó nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được quy định như sau:

Hi vọng với các thông tin mà Luật Tiền Phong cung cấp ở trên, các bạn đã hiểu được khái niệm sổ đỏ là gì cũng như những thay đổi của sổ đỏ qua các thời kỳ.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật đất đai tại tổng đài 1900 6289, vui lòng kết nối với chúng tôi để được luật sư tư vấn và hỗ trợ!

> Xem thêm:

Comments

comments

Để lại phản hồi