Thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài

Luật Tiền Phong – Pháp luật Việt Nam quy định ra sao về thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài. Luật Tiền Phong xin giới thiệu trong bài viết sau.

thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài
Thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài

1. Hồ sơ xin nhận con nuôi

Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi 2010, để nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thì người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký nuôi con nuôi như sau:

–  Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi gồm:

Hồ sơ của người nước ngoài nhận nuôi con nuôi Việt Nam

Các giấy tờ trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp và xác nhận. Hồ sơ này được lập thành 2 bộ và nộp cho Bộ Tư pháp

–  Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi gồm có:

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi

2. Thủ tục nhận con nuôi của người nước ngoài

a) Đối với người thực hiện thủ tục:

 – Bước 1: Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoàn thiện hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì nộp, nếu chưa đầy đủ thì bổ sung cho đầy đủ. Hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi trẻ em cư trú.

Bước 2: Người nhận con nuôi nộp lệ phí tại Sở Tư pháp, nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài nộp thay.

 – Bước 3: Bên nhận con nuôi và bên giao con nuôi đến Sở Tư pháp nhận Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi và thực hiện việc giao nhận nuôi. Việc giao nhận con nuôi thực hiện như sau: bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là đại diện cơ sở nuôi dưỡng;

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Bước 1: Sở Tư pháp có Công văn đề nghị Cơ sở nuôi dưỡng giới thiệu trẻ em đủ điều kiện theo nguyện vọng của người xin nhận con nuôi.

– Bước 2: Kiểm tra trẻ đủ điều kiện theo nguyện vọng người xin con nuôi và báo cáo Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp.

– Bước 3: Sở Tư pháp có Công văn yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lập hồ sơ của trẻ em đồng thời có trách nhiệm:

+  Kiểm tra toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ của trẻ em; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+  Thẩm tra về tính hợp pháp của toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ của trẻ em;

+  Xác minh, làm rõ về nguồn gốc của trẻ em;

+  Nếu hồ sơ hợp lệ, gửi văn bản báo cáo, kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em cho Cục Con nuôi quốc tế.

Trong trường hợp xét thấy trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có vấn đề khác trong hồ sơ của trẻ em cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an thì Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em gửi cơ quan Công an cùng cấp đề nghị xác minh.

– Bước 5: Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi để nộp lệ phí và hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi.

– Bước 6: Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất ý kiến giải quyết việc người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định,

– Bước 7: Sở Tư pháp tiến hành việc giao nhận con nuôi trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà người xin nhận con nuôi có yêu cầu khác về thời gian.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Trân trọng

Comments

comments

Để lại phản hồi