Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam

Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – Việt Nam luôn thực hiện đẩy mạnh các chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Điều đó đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam, đặc biệt bằng hình thức mua phần vốn góp của công ty Việt Nam. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng khi Việt Nam tham gia các hiệp định đa phương. Hiểu được nhu cầu của các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Luật Tiền Phong đăng tải bài viết dưới đây về đề tài Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam. Với kinh nghiệm của mình, Luật Tiền Phong cam kết sẽ làm bạn hài lòng từ thái độ trong công việc cũng như kết quả chính xác mà bạn nhận được.

 • Căn cứ pháp lý
 • Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam
 • Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam
 • Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài của Luật Tiền Phong
Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam
Tư vấn nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CPngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

2. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài có nhiều hình thức được lựa chọn khi muốn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam. Cụ thể như sau:

 • Đối với công ty cổ phần:

+ Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm;

+ Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh:

+ Góp thêm vốn để trở thành thành viên công ty;

+ Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

3. Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam

– Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hai trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Trường hợp thứ hai: Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Như vậy, nếu ngoài hai trường hợp trên, việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty Việt Nam.

Các bạn tham khảo bài viết của Luật Tiền Phong sau nhé:

Chuyển nhượng công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông phổ thông

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Hồ sơ nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cần 01 bộ hồ sơ nhưng Luật Tiền Phong khuyến nghị các bạn chuẩn bị 02 bộ để lưu văn phòng một bộ phục vụ cho công tác lưu trữ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với thủ tục này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở chính.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện.

Thời gian xử giải quyết: 15 ngày làm việc.

Bước 4: Sau khi đã được sự chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên đối với công ty Việt Nam.

Lưu ý: việc góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam.

5. Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài của Luật Tiền Phong

Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện trọn gói thủ tục Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các lĩnh vực đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài /hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam;
 • Tư vấn tỉ lệ sở hữu phần vốn góp của nhà đầu tư trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài /hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam;
 • Trực tiếp chuẩn bị hồ sơ và đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, nhận kết quả giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng. Trường hợp được yêu cầu, chúng tôi có thể xin được giấy chứng nhận sớm hơn quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn:

 • Xin visa cho nhà đầu tư; giấy phép lao động; đăng ký nhu cầu sử dụng lao động cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động;
 • Tư vấn các loại hợp đồng doanh nghiệp thực hiện tại Việt Nam;
 • Tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan.
 • Hỗ trợ mở tài khoản, kê khai thuế môn bài và các thủ tục ban đầu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

>>> Chế độ báo cáo hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài

>>> Quy định của Việt Nam về ưu đãi đầu tư

>>> Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

error: Content is protected !!