Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 2016

Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 2016

Luật Tiền Phong – Để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, trước tiên nhà đầu tư cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó mới xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh trước khi đăng ký đầu tư.

tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

I. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 33 Luật đầu tư 2014 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết

– Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Thời hạn giải quyết:

+ Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

+ Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

II. Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1.  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Căn cứ Điều 22, Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014 hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bao gồm các loại giấy tờ sau:

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

2.  Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

3. Khắc dấu doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép.

4. Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở kế hoạch đầu tư cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được các Luật sư hàng đầu của Luật Tiền Phong tư vấn về pháp luật đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động,…

Comments

comments

Để lại phản hồi

error: Content is protected !!