Tư vấn về việc định giá tài sản góp vốn vào công ty

Luật Tiền Phong – tại bài viết Quy định về việc góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp chúng tôi đã tư vấn các quy định chung liên quan đến việc góp vốn và sang tên tài sản góp vốn vào doanh nghiệp. Bài viết này chúng tôi đề cập đến nội dung định giá tài sản khi góp vốn vào doanh nghiệp, mời các bạn đọc quan tâm tham khảo.

Tư vấn về việc định giá tài sản góp vốn vào công ty
Tư vấn về việc định giá tài sản góp vốn vào công ty

1.  Những tài sản nào cần định giá khi góp vốn?

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được định giá quy ra giá trị tiền Việt Nam đồng khi góp vốn vào doanh nghiệp.

Các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá có quyền định giá tài sản.

2.  Nguyên tắc định giá đối với tài sản được góp khi thành lập doanh nghiệp

Trường hợp các thành viên, cổ đông sáng lập định giá tài sản thì cần tuân thủ theo nguyên tắc nhất trí hoặc thông qua một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp này, giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Nếu giá trị định giá lớn hơn giá trị thật của tài sản thì: các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3.  Việc góp vốn khi doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động

Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Luật Tiền Phong hỗ trợ các bạn thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp tại thời điểm thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thông qua việc:

– Hỗ trợ thủ tục định giá hoặc thuê đơn vị định giá chuyên nghiệp, uy tín, chi phí thấp thực hiện việc định giá;

– Hỗ trợ thủ tục sang tên tài sản góp vốn là nhà, quyền sử dụng đất;

– Hoàn thiện hồ sơ góp vốn, đại diện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi góp vốn.

Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ dịch vụ!

Comments

comments

Để lại phản hồi