Từ ngày 01/7/2016 Các vấn đề quan trọng phải trưng cầu dân ý

Luật Tiền Phong – Đất nước ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa tiến lên phát triển đất nước bởi vậy rất cần sự đồng lòng, góp sức của nhân dân. Trong đường lối, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam có chân lý: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Một đất nước muốn giàu mạnh thì phải có sự đồng tình của nhân dân, được nhân nhân ủng hộ. Trên tinh thần đó, Quốc hội ban hành Luật Trưng cầu dân ý năm 2015 nhằm cụ thể hóa quyền của công dân trong việc tham gia quản lý nhà nước được quy định trong Hiến pháp nước ta. Vậy cụ thể công dân có những quyền gì? Mời các bạn đón đọc những thông tin mới nhất về Luật trưng cầu dân ý qua bài tư vấn sau.

Vấn đề nào phải trưng cầu dân ý từ ngày 01 tháng 7 năm nay?
Vấn đề nào phải trưng cầu dân ý từ ngày 01 tháng 7 năm nay?

1.  Quy định pháp luật về trưng cầu dân ý

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Trưng cầu dân ý năm 2015 quy định: “Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định của Luật này”.

Như vậy, Luật trưng cầu dân ý đưa ra những quy định nhằm bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.Đồng thời thực hiện nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân nhằm thực hiện các nguyên tắc cơ bản khi thực hiện quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Đồng thời tại Điều 5 Luật trưng cầu dân ý cũng quy định những đối tượng được tham gia trưng cầu dân ý bao gồm:

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này”.

Có thể khẳng định rằng Luật Trung cầu dân ý đã quy định rất rõ ràng quyền của công dânlà được trực tiếp quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đúng với tinh thần đất nước là của dân, do dân và vì dân.

2.  Những vấn đề nào phải trưng cầu dân ý

Căn cứ theo Điều 6 Luật Trưng cầu dân ý quy định các vấn đề trưng cầu ý dân: Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:

– Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

–  Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

–  Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

– Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Như vậy, khác với trước đây, đất nước ta coi trọng việc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo chủ trương, chính sách của Đảng thì theo Luật Trưng cầu dân ý, người dân được quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Có thể nói, Luật Trưng cầu dân ý đã cụ thể hóa những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp vào đời sống.

Theo quy định trên, những việc quan trọng của đất nước như quyết định nội dung Hiến pháp, quyết định về chủ quyền lãnh thổ, an ninh đối ngoại, kinh tế, chính trị, xã hội… các vấn đề cơ bản, cốt yếu của đất nước đều phải trưng cầu ý kiến của nhân dân. Đây được coi như một bước tiến mới để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý đất nước.

Trên đây là bài tư vấn của Luật Tiền Phong về những vấn đề được pháp luật quy định phải trưng cầu dân ý. Luật Trưng cầu dân ý có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và được nhân dân đón chờ vì có ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của mình. Nếu có vấn đề thắc mắc về các chính sách mới của nhà nước hãy gọi tổng đài 1900 6289 để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Comments

comments

Để lại phản hồi

error: Content is protected !!