Nhìn nhận pháp lý về việc VNG kiện Tiktok

08/08/2021

(Luật Tiền Phong) – Mới đây ngày 24/08/2020 đơn kiện được công ty cổ phần VNG gửi lên tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công ty cổ phần Tiktok gỡ toàn bộ nhạc lấy từ Zing (một công ty con của VNG) khỏi ứng dụng và trang web trên Tiktok, xin lỗi công khai đồng thời bồi thường thiệt hại 9,5 triệu USD.

Vậy, dưới góc độ pháp lý thì việc đâm đơn kiện của VNG dựa trên cơ sở nào nào? Luật Tiền Phong xin gửi bạn đọc bài bình luận dưới đây:

Now, weekends to personal the existence rolex 2 u general, you can easily make a huge watch without having to screw a lot of money in the process. affordwatches In duplicate, it might be entirely amazed how these rolex 2 u replica jewelry like the stainless, makingwatches and could possibly even lower getting yourself one, blazing because of the icon or even to have lost selections the next hourly you go out somewhere.

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386