Bốn điều kiện phải có để được vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Bốn điều kiện phải có để được vay vốn đầu tư ra nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – Nhiều doanh nghiệp cho rằng họ đã thuộc nằm trong trường hợp được vay vốn đầu tư ra nước ngoài thì đương nhiên sẽ được cho vay. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng chỉ quyết định cho khách hàng vay vốn khi đáp ứng được 4 điều kiện sau đây

Bốn điều kiện phải có để được vay vốn đầu tư ra nước ngoài
Bốn điều kiện phải có để được vay vốn đầu tư ra nước ngoài

Thứ nhất, khách hàng là pháp nhân, cá nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. 

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân được quy định cụ thể tại Điều 86 Luật Dân sự năm 2015là khả năng của pháp nhân có các quyền nghĩa vụ dân sự và năng lực này không bị hạn chế theo chế tài của pháp luật.

Với khách hàng là cá nhân bao gồm cả cá nhân là thành viên hoặc người được ủy quyền của hộ gia đình tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân,từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thứ hai, khách hàng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàivà hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận

Với các nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư thì nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận.

Ví dụ như ở Italia thì giấy tờ chứng minh đã được chấp thuận cho đầu tư là đăng ký kinh doanh.

>>> Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thứ ba,có dự án phương án đầu tư ra nước ngoài được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi mà khách hàng có khả năng trả nợ cho tổ chức tín dụng.

Thứ tư là có hai năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu tính đến thời điểm đề nghị vay vốn.

Với điều kiện này các tổ chức tín dụng thường căn cứ vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp và xác nhận về việc không nợ thuế  trong thời hạn hai năm gần nhất của cơ quan thuế.

Vậy khi có nhu cầu vay vốn, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp cho tổ chức tín dụng là các giấy tờ chứng minh đáp ứng bốn điều kiện nêu trên.

Nội dung trên được quy định cụ thể tại Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT – NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Bài viết bạn nên xem thêm:

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386