Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

(Luật Tiền Phong) – nếu không thi hành quyết định hành chính về thuế thì đối tượng phải thi hành sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, Luật Tiền Phong giới thiệu đến các bạn các biện pháp cưỡng chế theo quy định mới nhất trong bài viết sau đây.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế
Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế
Bài viết gồm những nội dung chính sau đây:

Các biện pháp cưỡng chế

Cơ quan nào có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế cụ thể?

Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế

Mời các bạn theo dõi!

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau

Các biện pháp cưỡng chế

 • Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản
 • Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.
 • Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
 • Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
 • Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Cơ quan nào có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế cụ thể?

Những người sau đây là người có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

 • Chi cục trưởng chi cục thuế.
 • Cục trưởng cục thuế.
 • Tổng Cục trưởng tổng cục thuế.
 • Chủ tịch UBND cấp huyện,cấp tỉnh.

Người có thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế sẽ được ra quyết định cưỡng chế khi thỏa mãn hai điều kiện:

 • Quyết định cưỡng chế đối với quyết định hành chính thuế do mình ban hành hoặc cơ quan cấp dưới ban hành.
 • Có đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

Cục trưởng cục thuế sẽ là người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế đối với quyết định hành chính thuế do chi cục trưởng ban hành nhưng đối tượng bị cưỡng chế tại nhiều chi cục thuế trên cùng địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục trưởng tổng cục thuế ban hành quyết định cưỡng chế đối với với đối tượng bị cưỡng chế tại nhiều cục thuế.

Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế

Người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đó.
 • Gửi ngay quyết định cưỡng chế cho các tổ chức, cá nhân liên quan và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới.

Tổ chức, cá nhân nhận được quyết định cưỡng chế phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thuế thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và hỗ trợ cơ quan thuế trong quá trình cưỡng chế khi có yêu cầu của người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tổ chức, cá nhân liên quan đến đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc cưỡng chế khi có yêu cầu của người ra quyết định cưỡng chế.

Luật Tiền Phong - 1900 6289
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

>>> Quy định mới nhất về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

>>> Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế

>>> Người liên quan cũng có thể bị xử phạt hành chính về thuế

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386