Các giai đoạn phạm tội trong Luật Hình sự 2015

Các giai đoạn phạm tội trong Luật Hình sự 2015

Các giai đoạn phạm tội là gì?

Các giai đoạn phạm tội là các bước thực hiện tội phạm chỉ xem xét trong trường hợp cố ý thực hiện tội phạm. Các giai đoạn này được phân biệt bởi các dấu hiệu, biển hiệu thể hiện sự diễn biến mức độ thực hiện ý định phạm tội. Quy định về các giai đoạn phạm tội là cơ sở cho việc xác định phạm vi và mức độ trách nhiệm hình sự và hình phạt.

Các giai đoạn phạm tội trong Luật Hình sự 2015
Các giai đoạn phạm tội trong Luật Hình sự 2015

Phân loại các giai đoạn phạm tội

Quá trình thực hiện tội phạm (lỗi cố ý) có ba giai đoạn:

+ Giai đoạn chuẩn bị phạm tội: tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.

+ Giai đoạn phạm tội chưa đạt: cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

+ Giai đoạn tội phạm đã hoàn thành.

Cũng có khi người thực hiện hành vi phạm tội tự ý chấm dứt hành vi khi tội phạm chưa hoàn thfnh thì được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.

Đặc điểm của từng giai đoạn tội phạm

  • Chuẩn bị phạm tội được thể hiện qua hành vi: chuẩn bị cho quá trình thực hiện tội phạm như: tìm kiến công cụ, phương tiện phạm tội; tạo điều kiện cần thiết khác (nghiên cứu, xem xét địa hình nơi dự định thực hiện tội phạm,..), lúc này ý định phạm tội đã được biểu hiện ra bên ngoài. Đặc điểm của hành vi là chỉ mang tính chuẩn bị. Không phải hành vi thực hiện tội phạm theo các yếu tố nhận biết trong cấu thành tội phạm.
  • Phạm tội chưa đạt: người phạm tội đã thực hiện hành vi có thể được mô tả trong cấu thành tội phạm, hoặc thực hiện hành vi liền trước hành vi phạm tội nhưng chưa thực hiện tội phạm đến cùng (tức chưa hành vi của họ chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu về mặt khách quan trong cấu thành tội phạm (dấu hiệu phân biệt với tội phạm hoàn thành). Việc không thực hiện được đến cùng hành vi là do sự kiện khách quan ngoài ý muốn hoặc do sai sót của khâu chuẩn bị, sự tiên lượng của người phạm tội.
  • Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: Chỉ xem xét khi tội phạm đang xảy ra ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt. Yếu tố quan trọng là ý chí chính quyền của người đang thực hiện hành vi phạm tội tự ý chấm dứt hành vi, chấm dứt dứt khoát, từ bỏ hẳn ý định phạm tội.

Trách nhiệm hình sự của từng giai đoạn phạm tội 

  • Việc chuẩn bị phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những tội nhất định, xin xem bài viết này.
  • Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.
  • Mọi hành vi tội phạm hoàn thành về nguyên tắc đều phải chịu TNHS.
  • Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm.

Bài liên quan:

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự

Nguyên tắc xét xử công khai trong Luật Tố tụng Hình sự 2015

Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Về hiệu lực của Bộ Luật Hình sự

Thế nào là chuẩn bị phạm tội?

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386