Các trường hợp được giải thể doanh nghiệp

Luật Tiền Phong  Trường hợp nào doanh nghiệp được giải thể? Khi giải thể cần phải làm gì, liên hệ với cơ quan nào, hồ sơ bao gồm các tài liệu gì được Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

1.  Các trường hợp giải thể doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có thể tự nguyện giải thể hoặc bị bắt buộc phải giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; 
– Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp; 
– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục; 
– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.  Điều kiện giải thể doanh nghiệp 

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và phải tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật được chúng tôi tư vấn cụ thể như dưới đây.

 Hồ sơ giải thể doanh nghiệp 

Để tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau đây:

– Bản chính Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp;

– Bản chính Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;

– Bản chính xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế;

–  Bản chính Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);

– Bản chính Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu).

– Bản chính Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Hồ sơ được lập thành một bộ, có danh mục tài liệu để tiện theo dõi và đánh giá về tính hợp lệ và thiếu/đủ của hồ sơ giúp khâu thụ lý được nhanh hơn.

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể

Bước 1: đăng báo: doanh nghiệp phải đăng báo trong 3 số liên tiếp về nội dung giải thể doanh nghiệp;

Bước 2: thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng mã số thuể với cơ quan thuế;

Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản và khóa mã tài khoản tại ngân hàng (Nếu không mở tài khoản tại ngân hàng thì không phải làm thủ tục này).

Bước 4: Sau khi tiến hành các bước trên, doanh nghiệp tập hợp hồ sơ giải thể như chúng tôi vừa tư vấn tại mục 3 nêu trên và nộp tại bộ phận 1 cửa thuộc phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ dịch vụ.

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386