Cách soạn đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ

 

(Luật Tiền Phong) – Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ cần phải điền các thông tin gì? Mời bạn đọc quan tâm theo dõi mẫu đơn Luật sư soạn thảo Đơn xin cấp lại do thay đổi tên doanh nghiệp dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Sở khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  1. Tên doanh nghiệp:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU Y DƯỢC VIỆT NAM

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………

– Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………

  1. Trụ sở chính:

– Địa chỉ: số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 0976 714 386 . Fax: ……………………………………………

– Email: yduocvietnam@gmail.com

– Website: yduocvietnam.vn

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

– Họ và tên: Nguyễn Văn An             Chức vụ:  Giám đốc

– Số chứng minh nhân dân dân số 143 486 539 do Công an TP X cấp ngày 10/7/2008

– Điện thoại: 0976 714 386      Email: Annguyen@gmail.com

– Hộ khẩu thường trú: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

– Chỗ ở hiện nay: Tòa nhà Bình Vượng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Số 010123456  ngày 02  tháng 10 năm  2019 , do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội  cấp.

– Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần

  1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

– Cấp lần đầu số:…………………………………..ngày …………………………………………

– Cấp lại lần thứ………………………………………ngày ………………………………………

II. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1. Lý do thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Thay đổi tên doanh nghiệp
  2. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi các nội dung sau trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng việt;

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài;

– Tên doanh nghiệp viết tắt.

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

  ………., ngày …… tháng ……. năm …….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  –  LUẬT TIỀN PHONG

Contact: 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386