Cách xác định đúng người phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Cách xác định đúng người phải nộp thuế thu nhập cá nhân

(Luật Tiền Phong) – ai là người phải nộp thuế thu nhập cá nhân? với hộ kinh doanh hoặc với hộ gia đình nhiều thành viên thì người cụ thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân là ai?

Cách xác định đúng người phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Cách xác định đúng người phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các đối tượng sau đây phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật có doanh thu > 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn.
 • Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng
 • Hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ bản quyền.
 • Hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
 • Hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng.
 • Với từng trường hợp cụ thể, xác định đích danh cá nhân nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân như sau.

Đối với cá nhân kinh doanh

 • Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế cá nhân là người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Nếu nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng tham gia kinh doanh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên trong giấy chứng nhận.
 • Trường hợp hộ đăng ký kinh doanh cá thể là một hộ gia đình gồm nhiều thành viên nhưng chỉ có một người đứng tên trong giấy chứng nhận thì một cá nhân người đó là người phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không xin giấy phép đăng ký kinh doanh thì cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh là người nộp thuế.

Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác

 • Thuế thu nhập cá nhân đối với việc cho thuê nhà, đất thì người đứng tên quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu ở nhà là người nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản thì người sở hữu bất động sản là những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Nếu chủ sở hữu bất động sản ủy quyền cho người khác định đoạt thì chủ sở hữu bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
 • Nếu đối tượng chuyển nhượng là quyền thương mại được quy định theo luật thương mại thì mỗi cá nhân tham gia nhượng quyền sẽ là quyền phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập họ được hưởng từ hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Trường hợp hợp chuyển nhượng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ mà đối tượng chuyển giao hoặc nhượng quyền là đồng sở hữu, đồng tác giả của nhiều cá nhân thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc chuyển giao chuyển quyền nêu trên.

====================

>>> Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020?

>>> Uỷ quyền cho người khác bán nhà có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 6162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội  

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386