Cẩm nang tư vấn về thi hành án dân sự – phần 5

(Luật Tiền Phong) – mời các bạn tiếp tục theo dõi bài viết về thi hành án dân sự với nội dung về tạm đình chỉ; đình chỉ; kết thúc thi hành án, xác nhận kết quả thi hành án… như chúng tôi trình bày dưới đây.

Mọi thông tin liên quan đến chủ để này, các bạn có thể liên hệ với công ty Luật Tiền Phong qua điện thoại tư vấn 1900 6289.

Cẩm nang tư vấn về thi hành án dân sự – phần 5

1. Khi nào thì tạm đình chỉ thi hành án?

Điều kiện tạm đình chỉ thi hành án:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án

Khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị.

Khi nhận được thông báo của Tòa án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án.

Ai là người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án?

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Có tính lãi suất trong thời gian tạm đình chỉ không?

Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án do có kháng nghị thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

Thời gian tạm đình chỉ là bao lâu?

Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau đây:

a) Quyết định rút kháng nghị của người có thẩm quyền;

b) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định bị kháng nghị;

c) Quyết định của Tòa án về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

2. Khi nào thì đình chỉ thi hành án?

Các trường hợp đình chỉ:

a) Người phải thi hành án chết không để lại di sản hoặc theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế;

b) Người được thi hành án chết mà theo quy định của pháp luật quyền và lợi ích của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế hoặc không có người thừa kế;

c) Đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

d) Bản án, quyết định bị hủy một phần hoặc toàn bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật này;

đ) Người phải thi hành án là tổ chức đã bị giải thể, không còn tài sản mà theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của họ không được chuyển giao cho tổ chức khác;

e) Có quyết định miễn nghĩa vụ thi hành án;

g) Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án;

h) Người chưa thành niên được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định đã chết hoặc đã thành niên.

Thời hạn đình chỉ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ đình chỉ thi hành án.

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

3. Khi nào thì được coi là kết thúc thi hành án?

Việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong trường hợp sau đây:

  • Có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.
  • Có quyết định đình chỉ thi hành án.

4. Có cần phải làm thủ tục xác nhận  kết quả thi hành án dân sự?

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài viết này!

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

>>>>>>> Cẩm nang tư vấn về thi hành án dân sự – phần 1
>>>>>>> Cẩm nang thi hành án dân sự
>>>>>>> Cẩm nang tư vấn về thi hành án dân sự – phần 2 | Luật tiền phong
>>>>>>> Cẩm nang tư vấn về thi hành án dân sự – phần 3

———————————-

BAN BIÊN TẬP PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG  

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

VP: Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower

Số 200, phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội .

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386