Mẫu đơn xin tách thửa mới nhất

Mẫu đơn xin tách thửa mới nhất

(Luật Tiền Phong) – Nhằm hỗ trợ khách hàng trong thủ tục tách thửa, Luật Tiền Phong xin giới thiệu mẫu đơn xin tách thửa mới nhất qua bài viết sau. Trường hợp cần hướng dẫn cách thức kê khai, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được hỗ trợ.

Mẫu đơn xin tách thửa mới nhất
Mẫu đơn xin tách thửa mới nhất

Đơn xin tách thửa là một trong những văn bản đầu tiên và quan trọng khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Đơn xin tách thửa phải đảm bảo kê khai đúng và đầy đủ các nội dung về: thông tin thửa đất, thông tin chủ sử dụng đất, thông tin thửa đất sau khi xin tách thửa.

Bản mẫu về đơn xin tách thửa mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………
……………………………………………………………

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN                       HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):……………………………………………….……………

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………….

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số……………………..…….;

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………….…………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ……………………………………………………….……..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …../…../…………

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: ……… m2; Thửa thứ hai: ……… m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận
3. Lý do tách, hợp thửa đất: …………………………………………………………………..
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): …………………..

……………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….
Người viết đơn
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng ….… năm ….…
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày …… tháng ….… năm ….…
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Phòng 25 B1, Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386