Tư vấn pháp luật thường xuyên

Luật Tiền Phong hỗ trợ toàn bộ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp: tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng; xây dựng quy chế quản lý nội bộ; xây dựng hợp đồng lao động, quản lý nhân sự, tư vấn thuế; tư vấn giải quyết tranh chấp. Gọi 1900 6289 để đăng ký!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386