Tư vấn thủ tục nhận con nuôi

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi

Dịch vụ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi
Tư vấn thủ tục nhận con nuôi

Luật Tiền Phong tiếp nhận mọi câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục cho/nhận con nuôi, kết nối với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn về:

  • Điều kiện cho/nhận con nuôi;
  • Thủ tục đăng ký con nuôi trong nước và thủ tục cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn về quyền, nghĩa vụ cha mẹ và con nuôi; thủ tục tặng cho tài sản giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.
  • Tư vấn về quyền thừa kế tài sản giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386