Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp
Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được luật sư doanh nghiệp hỗ trợ về:

- Thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Thủ tục chuyển nhượng dự án;

- Thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư; thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Hỗ trợ thủ tục xin giao đất, thuê đất; gia hạn quyền sử dụng đất.

- Hỗ trợ xây dựng bộ quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp: Quy chế tài chính, quy chế lương, thưởng; Quy chế soạn thảo hợp đồng; Quy chế thành viên hội đồng quản trị/thành viên ban điều hành; Nội quy lao động..

- Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh;

- Tư vấn về lao động, giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động; vi sa nhập cảnh cho người lao động nước ngoài...

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386