Chuyển nhượng dự án khi chưa đủ điều kiện sẽ bị phạt

Chuyển nhượng dự án khi chưa đủ điều kiện sẽ bị phạt

(Luật Tiền Phong)Chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản là quyền của chủ đầu tư, nhưng chỉ được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện nhà nước đặt ra.

Chuyển nhượng dự án khi chưa đủ điều kiện sẽ bị phạt
Chuyển nhượng dự án khi chưa đủ điều kiện sẽ bị phạt

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Theo quy định tại điều 49 Luật Kinh doanh Bất động sản, chủ đầu tư được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án kinh doanh bất động sản khi đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng;
 • Dự án đã hoàn thành xong bước giải phóng mặt bằng;
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Dự án không bị thu hồi theo quyết định có hiệu lực của cư nhà nước có thẩm quyền, trường hợp dự án bị xử lý vi phạm hành chính thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Theo Luật Đất đai, các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều phải đảm bảo bên chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chế tài xử lý hành chính đối với trường hợp vi phạm   

Theo Điều 22 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì:

 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích chuyển nhượng dưới 01 héc ta;
 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;
 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 03 héc ta đến dưới 05 héc ta;
 • Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 05 héc ta trở lên.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà người nhận chuyển nhượng:

 • Không có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu của dự án đầu tư;
 • Không thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Không có đủ năng lực tài chính theo quy định;

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư khi chưa xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt (đối với dự án đầu tư kinh doanh nhà ở và dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê) thì chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả       

Ngoài các hình thức xử lý hành chính nêu trên, các bên còn bị buộc phải khắc phục hậu quả như sau:

–  Buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;

– Buộc bên nhận chuyển nhượng trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng do thực hiện hành vi vi phạm. Nếu các bên không thống nhất được với nhau việc giải quyết quyền và nghĩa vụ thì được quyền khởi kiện ra toà án dân sự để giải quyết.

– Thu hồi đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu trước khi nhận chuyển nhượng đã hết thời hạn sử dụng nhưng bên chuyển nhượng không được gia hạn.

=======================================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386