Cơ quan có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Cơ quan có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

(Luật Tiền Phong) – Cùng là doanh nghiệp với loại hình là công ty TNHH, Công ty cổ phần nhưng doanh nghiệp bảo hiểm lại không phải do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư cấp phép. Vậy cơ quan có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm được quy định như thế nào?

Cơ quan có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
Cơ quan có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập doanh nghiêp bảo hiểm

Theo quy định hiện nay thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là: Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam”.

Trình tự thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Bước 1: Chuẩn bị 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;trong đó có 01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao.

Lưu ý: Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản bằng tiếng Việt và 01 bản bằng tiếng Anh. Các tài liệu có chữ ký, chức danh, con dấu của nước ngoài tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận theo quy định pháp luật về công chứng. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Bước 2: Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ của chủ đầu tư tối đa là 06 tháng kể từ ngày ra thông báo. Trường hợp chủ đầu tư không bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính có văn bản từ chối xem xét cấp Giấy phép.

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do. Bộ Tài chính chỉ được từ chối cấp Giấy phép khi tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến thành lập không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép theo quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386