Cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng

Cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng

(Luật Tiền Phong) – Cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp áp dụng cho đối tượng nộp thuế là doanh nghiệp có đăng ký sử dụng hoá đơn.

Cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng
Cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng
Bài viết gồm những nội dung chính sau đây:

Đối tượng áp dụng

Quyết định cưỡng chế

Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế

Mời các bạn theo dõi!

Đối tượng áp dụng

Việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau:

  • Cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản hoặc khấu trừ thu nhập mà vẫn chưa đủ tiền thuế, tiền phạt đối tượng phải nộp.
  • Đối tượng là đơn vị có đăng ký sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật.

Quyết định cưỡng chế

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
  • căn cứ ra quyết định cưỡng chế;
  • họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định cưỡng chế;
  • họ tên, nơi cư trú, trụ sở của đối tượng bị cưỡng chế;
  • lý do áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
  • thời gian thực hiện cưỡng chế;
  • cơ quan chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế; cơ quan có trách nhiệm phối hợp;
  • chữ ký của người ra quyết định; dấu của cơ quan ra quyết định cưỡng chế.

Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm thông báo; căn cứ ra thông báo; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra thông báo; họ tên, nơi cư trú, trụ sở của đối tượng bị cưỡng chế; mã số thuế (nếu có); lý do thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; số hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế

Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế biết trong thời hạn ba ngày làm việc trước khi thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Khi thực hiện biện pháp cưỡng chế này, cơ quan thuế phải ra quyết định cưỡng chế và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về số hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ quan hải quan có văn bản yêu cầu cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối tượng nợ thuế ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì cơ quan thuế thực hiện theo và gửi cho cơ quan hải quan.

Khi cơ quan hải quan thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt thì phải có văn bản thông báo ngay với cơ quan thuế nêu trên để cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này.

Luật Tiền Phong - 1900 6289
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

>>> Quy định mới nhất về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

>>> Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế

>>> Người liên quan cũng có thể bị xử phạt hành chính về thuế

================

 

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386