Điều kiện để được hưởng bồi thường về đất theo quy định mới nhất

Điều kiện để được hưởng bồi thường về đất theo quy định mới nhất

(Luật Tiền Phong) – Bồi thường về đất là những chính sách nhà nước áp dụng cho các trường hợp sử dụng đất bị thu hồi đất. Có thể hiểu bồi thường về đất là những giá trị người sử dụng đất được nhận lại sau khi bị thu hồi đất.

Điều kiện được bồi thường về đất theo quy định mới nhất
Điều kiện được bồi thường về đất theo quy định mới nhất

Điều kiện được bồi thường về đất

Theo quy định tại nhiều điều luật trong Luật Đất đai 2013 là bộ luật chuyên ngành về đất đang cos hiệu lực pháp luật thì điều kiện được bồi thường về đất về cơ bản là:

 • Người sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 • Chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Ngoài ra, người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất nếu không rơi vào các trường hợp sau:

 • Được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp trong hạn mức).
 • Được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
 • Được nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần nhưng được miễn tiền thuê đất (trừ trường hợp người thuê là người có công theo quy định của pháp luật về người có công).
 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã, phường quản lý.
 • Đất hộ gia đình, cá nhân nhận khoán để sản xuất nông nghiệp.
 • Đất được nhà nước giao để quản lý.
 • Bị thu hồi do vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.
 • Các trường hợp sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất (trừ trường hợp sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004 và nằm trong hạn mức giao đất nông nghiệp).

Các điều kiện cụ thể áp dụng với từng đối tượng cụ thể

Những đối tượng sau đây sẽ được bồi thường nếu:

 • Là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở không thuộc trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
 • Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu được nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất một lần và đã đóng cho cả thời gian thuê.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế..
 • Tổ chức sử dụng đất do được nhà nước cho thuê và đã trả tiền thuê đất 1 lần.
 • Tổ chức được nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không sử dụng tiền mua từ ngân sách nhà nước, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.
 • Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê.

Các bạn quan tâm có thể đọc các bài viết liên quan:

>>> Quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất

>>> Quy trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

>>> Khung giá đền bù đất đai 2020

>>> Giá đền bù về đất nông nghiệp

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.  

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386