Điều kiện được giảm thuế thu nhập cá nhân

 

 

Điều kiện được giảm:

Người nộp thuế gặp khó khăn:

 • do thiên tai,
 • hỏa hoạn,
 • tai nạn,
 • bệnh hiểm nghèo

Mà làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp (Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP).

Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:

 • Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn,
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn,
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,
 • Thu nhập từ trúng thưởng,
 • Thu nhập từ bản quyền,
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại,
 • Thu nhập từ thừa kế,
 • Thu nhập từ quà tặng,
 • Thu nhập từ kinh doanh và
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Căn cứ giảm thuế:

Xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

Số thuế giảm được xác định như sau:

 • Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.
 • Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

>>> Người lao động không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với 9 khoản hỗ trợ

>>> 7 thu nhập từ các khoản đầu tư vốn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

>>> 14 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm 2020

>>> Vợ chồng đã ly hôn tặng cho nhau tài sản là tài sản chung vợ chồng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

>>> Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư về đất?

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 6162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386