Điều kiện  thành lập mới chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Điều kiện thành lập mới chi nhánh của thương nhân nước ngoài

(Luật Tiền Phong) – Việc kiện toàn hệ thống pháp luật, tạo hành lang thông thoáng, an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài an tâm mạnh dạn đầu tư lâu dài vào Việt Nam là chủ trương nhất quán của nhà nước ta. Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định một số điều kiện áp dụng cho thương nhân nước ngoài khi thành lập mới chi nhánh tại Việt Nam. Luật Tiền Phong có bài viết về những nội dung đáng chú ý trong Nghị định 07 như dưới đây để bạn đọc gần xa tham khảo.

điều kiện thành lập mới chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh 

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

1. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm (áp dụng cả trong trường hợp cấp mới và gia hạn) nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

2. Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Luật Tiền Phong sẽ tiếp tục các bản tin pháp luật ở nước bài viết sau, mong nhận được sự quan tâm đón xem của các bạn đọc gần xa.

Mọi thông tin trao đổi chuyên môn xin vui lòng gọi về tổng đài 1900 6289 của chúng tôi.

>>> Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

>>> Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

BAN BIÊN TẬP –  LUẬT TIỀN PHONG  

Địa chỉ: Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower

Số 200, Phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386