Chuyển nhượng công ty trách nhiệm hữu hạn

(Luật Tiền Phong) – Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến được nhiều người lựa chọn khi đầu tư kinh doanh. Nhiều tổ chức, cá nhân bên cạnh nhu cầu thành lập mới, còn có nhu cầu mua lại các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp TNHH. … Đọc tiếpChuyển nhượng công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Luật Tiền Phong – Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy nhất mà chủ doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động mua, bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân được thực hiện qua những thủ tục nào? Hồ … Đọc tiếpThủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

0916 162618