Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020?

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020?

(Luật Tiền Phong) Luật thuế thu nhập cá nhân là đạo luật được ban hành lần đầu vào năm 2007, trước đó nhà nước chỉ thực hiện thu thuế đối với cá nhân ở khía cạnh “thu nhập cao”.

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020?
Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020?

Giới thiệu các đạo luật về thuế đối với cá nhân

Cùng chúng tôi điểm qua các đạo luật về thuế thu nhập qua các thời kỳ lịch sử. Năm 1990, nhà nước ban hành đạo Luật Thuế Lợi tức 1990, năm 1993, Quốc hội sửa đổi  Luật Thuế Lợi tức 1990 bằng  Luật Thuế Lợi tức sửa đổi 1993.

Luật Thuế Lợi tức đặt ra trách nhiệm thu thuế của nhà nước và trách nhiệm nộp thuế của tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có lợi tức từ các hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác trên lãnh thổ Việt Nam. Sau này nhà nước ban hành Luật Thu nhập doanh nghiệp năm 1997 để áp dụng các chính sách thuế đối với các doanh nghiệp – với tính chất là tổ chức thuần tuý kinh doanh thu lợi.

Thuế thu nhập áp dụng đối với cá nhân có thu nhập cao được nhà nước thu qua Pháp lệnhThuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1991, đối tượng điều chỉnh của pháp lệnh này là công dân Việt Nam và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam (được đánh giá là thu nhập cao).

Năm 1994, nhà nước ban hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1994 theo đó các cá nhân phải nộp thuế cho nhà nước đối với các khoản thu nhập:

Thu nhập thường xuyên dưới các hình thức: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng; các khoản thu nhập ngoài tiền lương, tiền công do tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng nộp thuế lợi tức.

Thu nhập không thường xuyên dưới các hình thức:

– Quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật từ nước ngoài chuyển về;

– Chuyển giao công nghệ, bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, bí quyết kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế công nghiệp và dịch vụ khác;

– Trúng thưởng xổ số.

Tạm thời chưa thu thuế đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu.

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999 sửa đổi đối tượng chịu thuế thu nhập cao, gồm:

1/ Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài;

2/ Cá nhân khác định cư tại Việt Nam là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam;

3/ Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể cả người nước ngoài không sinh sống tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Năm 2001, Quốc hội ban hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thay thế cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 1994, Pháp lệnh  sửa đổi thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 1997.

Năm 2007,  Luật Thuế thu nhập cá nhân chính thức được ban hành điều tiết các thu nhập cá nhân phải chịu thuế, không chỉ là “thu nhập cao”. Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi năm 2012 và hiện đang có hiệu lực thi hành.

Phần sau đây, chúng tôi chia sẻ với các bạn những đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho năm 2020 như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 44/2009/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007,
  • Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012,
  • Luật Quản Lý Thuế số 78 và
  • Thông Tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính,

Thì trong năm 2020 các đối tượng là các cá nhân sau đây phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

  • cá nhân cư trú và
  • cá nhân không cư trú.

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam không phân biệt nơi trả và nơi nhận thu nhập.

Cá nhân cư trú là ai?

Cá nhân cư trú là người đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

  • Có mặt từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục tại Việt Nam.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam Nam theo quy định về luật cư trú. Nơi ở Thường xuyên đối với cá nhân là người nước ngoài sẽ căn cứ theo thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.
  • Có hợp đồng thuê nhà ở tại Việt Nam, thời gian thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Những người không đủ điều kiện nêu trên thì được gọi là cá nhân không cư trú.

>>> Tài liệu chứng minh là cá nhân cư trú để nộp thuế thu nhập cá nhân

>>> Cách xác định đúng người phải nộp thuế thu nhập cá nhân

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 6162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội  

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386