Đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh

Luật Tiền Phong – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế.

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh

1. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 47 Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009 như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động quy định tại Điều 46 của Luật này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế;

Hồ sơ bao gồm:

+   Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

+   Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

+   Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

+   Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;

+   Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật này;

+   Đối với bệnh viện, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này còn phải có Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu.

–  Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động; nếu không cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

–  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động; nếu không cấp lại giấy phép hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đơn giản thủ tục cấp phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 894/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 26/5/2016) phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, đối với các thủ tục về cấp phép hoạt động cơ sở KCB, bỏ yêu cầu bắt buộc cơ sở phải cung cấp các giấy tờ sau:

– Bản sao có chứng thực (BSCCT) quyết định thành lập đối với cơ sở KCB của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở KCB tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở KCB có vốn đầu tư nước ngoài.

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề.

– Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu. Vì việc cấp phép được thực hiện thông qua quá trình thẩm định tại cơ sở nên có thể thẩm tra hồ sơ lưu tại cơ sở khi thực hiện thẩm định.

– Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trạm y tế xã, phường. Bởi lẽ hiện nay nhiều trạm y tế xã, phường bị thất lạc Quyết định thành lập do đã được thành lập từ mấy chục năm về trước.

Ngoài ra, Quyết định 894/QĐ-TTg còn phân cấp thẩm quyền thẩm định và giảm thời gian thẩm định để cấp phép hoạt động đối với cơ sở KCB. Cụ thể:

Đối với các Sở Y tế hiện đã đủ điều kiện thì cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân trên địa bàn quản lý, trừ các bệnh viện của các bộ, ngành. Đối với các Sở Y tế hiện chưa đủ điều kiện thì cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn, trừ các bệnh viện của các bộ, ngành; Bộ Y tế tiếp tục thẩm định, cấp phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân, trong thời gian này các sở phấn đấu để tăng cường năng lực, sau đó chuyển giao Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân. Giao Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các Sở Y tế đủ điều kiện thẩm định và cấp phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân.

Giảm thời gian thẩm định để cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: Đối với bệnh viện: từ 90 ngày xuống 45 ngày. Đối với phòng khám và trạm y tế: từ 90 ngày xuống 30 ngày.

Luật Tiền Phong tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Trân trọng!

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386