Sổ đỏ đứng tên một mình vợ hoặc chồng có thế chấp được không?

Sổ đỏ đứng tên một mình vợ hoặc chồng có thế chấp được không?

(Luật Tiền Phong) – pháp luật có quy định tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì phải được đăng ký tên cả hai bên. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình vợ hoặc chồng thì vẫn có thể đăng ký thế chấp được.

Sổ đỏ đứng tên một mình vợ hoặc chồng có thế chấp được không?
Sổ đỏ đứng tên một mình vợ hoặc chồng có thế chấp được không?

Đây là quy định tại điều 12 thông tư 07/2019 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, cụ thể:

  • Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ chấp nhận đăng ký thế chấp trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi tên một mình vợ hoặc chồng (đối với tài sản là tài sản chung vợ chồng) nếu trong hợp đồng thế chấp có chữ ký của cả hai vợ chồng.
  • Quy định trên cũng áp dụng đối với tài sản của hộ gia đình: trường hợp giấy chứng nhận chỉ ghi tên chủ hộ mà hợp đồng thế chấp có đủ chữ ký của thành viên trong hộ gia đình thì Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn cho đăng ký thế chấp.

Ngoài ra, Thông tư 07 còn quy định đăng ký thế chấp đối với tài sản là tài sản chung của hộ gia đình hoặc một nhóm người như sau:

Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình hoặc một nhóm người mà một thành viên trong nhóm muốn đăng ký thế chấp phần quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng riêng của mình thì phải thực hiện thủ tục:

  • Phân chia tài sản là quyền sử dụng đất.
  • Tách thửa (đảm bảo hạn mức tách thửa).
  • Đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Trường hợp tài sản thế chấp là tài sản của doanh nghiệp tư nhân thì thông tin bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp là tên của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc họ tên của cả hai vợ chồng chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp Hợp đồng thế chấp có ghi nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng với tài sản khác mà Phiếu yêu cầu không ghi tài sản khác thì Văn phòng Đăng ký đất đai không trả hồ sơ mà chỉ đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Nếu hợp đồng thế chấp ghi nhận tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhưng tài sản này thuộc trường hợp phải đăng ký quyền sở hữu mà chủ tài sản chưa đăng ký thì Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ cho đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất.

Nếu giấy chứng nhận có đăng ký cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thế chấp ghi nhận đầy đủ tài sản theo giấy chứng nhận nhưng Phiếu yêu cầu không ghi tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ chấp nhận đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất.

Các bạn chú ý các quy định mới này để thực hiện cho đúng nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Tặng cho đất khi đang thế chấp sổ đỏ

>>> Nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

>>> Tài sản được xác định là tài sản riêng của vợ chồng

=====================================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386