Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Luật Tiền Phong – Quyền tác giả không phải là một quyền bất di bất dịch mà hoàn toàn có thể chuyển giao. Do đó, chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển giao quyền này cho chủ thể khác khi có nhu cầu thông qua một hợp đồng chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là người được hưởng các quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu quyền có thể tự mình sử dụng, cho phép người khác sử dụng hoặc cũng có thể chuyển nhượng quyền sở hữu quyền tác giả cho người khác.

Việc chuyển nhượng quyền tác giả được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.

Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định:

“1.Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác”.

Sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng sẽ không còn quyền sử dụng, định đoạt các quyền năng đó.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

– Căn cứ chuyển nhượng;

– Giá, phương thức thanh toán;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trên đây là bài viết của Luật Tiền Phong về Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Nếu có vấn đề cần tư vấn, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 1900 6289 để được hỗ trợ. Luật Tiền Phong có một đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp có thể.

Trân trọng!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386