Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Luật Tiền Phong – hợp đồng nhượng quyền thương mại là văn bản cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ hai bên thương nhân liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại, pháp luật quy định như thế nào về loại hợp đồng này, cần đặc biệt lưu ý những vấn đề gì trong hợp đồng này… được Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại

1. Hình thức và nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

Hợp đồng thương mại phải có các nội dung cơ bản sau đây:

  • Nội dung của quyền thương mại. 
  • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
  • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
  • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
  • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
  • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

2. Thời hạn hợp đồng và việc chuyển giao hợp đồng nhượng quyền 

Các bên có thể thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Việc chuyển giao hợp đồng nhượng quyền thương mại được thực hiện thông qua việc bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác khi đáp ứng được các điều kiện:

a) Bên dự kiến nhận chuyển giao đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định;

b) Được sự chấp thuận của Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình (sau đây gọi tắt là Bên nhượng quyền trực tiếp).

Bên nhận quyền phải gửi yêu cầu bằng văn bản về việc chuyển giao quyền thương mại cho Bên nhượng quyền trực tiếp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Bên nhận quyền, Bên nhượng quyền trực tiếp phải có văn bản trả lời trong đó nêu rõ:

a) Chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền;

b) Từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền theo các lý do do pháp luật quy định.

Trong thời hạn 15 ngày nêu trên, nếu Bên nhượng quyền trực tiếp không có văn bản trả lời thì được coi là chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền.

Bên nhượng quyền trực tiếp chỉ được từ chối việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền khi có một trong các lý do sau đây:

a) Bên dự kiến nhận chuyển giao không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính mà bên dự kiến nhận chuyển giao phải thực hiện theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

b) Bên dự kiến nhận chuyển giao chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn của Bên nhượng quyền trực tiếp;

c) Việc chuyển giao quyền thương mại sẽ có ảnh hưởng bất lợi lớn đối với hệ thống nhượng quyền thương mại hiện tại;

d) Bên dự kiến nhận chuyển giao không đồng ý bằng văn bản sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của Bên nhận quyền theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

đ) Bên nhận quyền chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với Bên nhượng quyền trực tiếp, trừ trường hợp bên dự kiến nhận chuyển giao cam kết bằng văn bản thực hiện các nghĩa vụ đó thay cho Bên nhận quyền.

Bên chuyển giao quyền thương mại mất quyền thương mại đã chuyển giao. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền thương mại của Bên chuyển giao được chuyển cho Bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Mọi thắc mắc về hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ được Luật Tiền Phong giải đáp qua tổng đài hỗ trợ số 1900 6289, vui lòng điện thoại cho chúng tôi để được hỗ trợ.

TIN BÀI LIÊN QUAN 

>>> Quy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại

>>>Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

>>>Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

>>> Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386