Hướng dẫn cách thay đổi nội dung đăng ký thế chấp

Hướng dẫn cách thay đổi nội dung đăng ký thế chấp

(Luật Tiền Phong) khi các bên đã đăng ký thế chấp mà có những sự kiện làm thay đổi nội dung đăng ký thì cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi. Luật Tiền Phong có bài hướng dẫn cách thay đổi nội dung đăng ký thế chấp theo quy định mới nhất như sau:

Hướng dẫn cách thay đổi nội dung đăng ký thế chấp
Hướng dẫn cách thay đổi nội dung đăng ký thế chấp

Trường hợp thứ nhất:

Các bên đăng ký thế chấp nhiều tài sản trong một hợp đồng thế chấp và nay muốn thay đổi: rút bớt 1 tài sản là quyền sử dụng đất, bổ sung thêm các tài sản gắn liền với đất thì thực hiện 1 bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi gồm:

 • Phiếu yêu cầu thay đổi;
 • Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp;
 • Bản chính giấy chứng nhận.

Trường hợp thứ hai:

Đối với trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai và nay muốn bán tài sản là nhà ở dự án thì phải đăng ký rút bớt tài sản thế chấp. Trong Phiếu yêu cầu phải ghi rõ tài sản rút bớt, cụ thể phải có:

 • Thông tin về dự án;
 • Địa chỉ dự án;
 • Thông tin chi tiết về tài sản rút bớt: số căn hộ, diện tích, số tầng, tên toà nhà… (nếu rút nhiều tài sản thì phải có danh mục kê khai chi tiết).

Trường hợp thứ ba:

Bên đã đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, nay xây công trình xây dựng không phải là nhà ở trên đất và có nhu cầu đăng ký bổ sung tài sản thế chấp thì các bên có thể yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước hoặc cùng với việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện đồng thời việc đăng ký biến động.

Trường hợp thứ tư:

Nếu do tổ chức lại pháp nhân. do mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật mà làm thay đổi tổ chức của các bên: bên thế chấp, bên nhận thế chấp thì khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, người yêu cầu đăng ký nộp quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức lại pháp nhân, hợp đồng hoặc văn bản khác chứng minh cho việc mua, bán nợ, chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ để thay thế cho hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp.

Trường hợp thứ năm:

Nếu có sự thay đổi thông tin của nhận bên thế chấp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp do tổ chức lại pháp nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật và bên nhận thế chấp có nhiều hợp đồng thế chấp thì người yêu cầu đăng ký thay đổi nộp một (01) bản Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký để đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó kèm theo:

 • Phiếu yêu cầu thay đổi,
 • Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp.

Trường hợp thứ sáu:

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bên thế chấp được cơ quan thẩm quyền cấp trước ngày 10/2/2009 và sử dụng giấy chứng nhận này trong hồ sơ đăng ký thế chấp, nếu có yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận theo Luật đất đai năm 2013 thì các bên tham gia hợp đồng thế chấp không phải đăng ký thay đổi nội dung về Giấy chứng nhận trong hợp đồng thế chấp đã đăng ký.

Sau khi Giấy chứng nhận được cấp đổi theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm ghi nội dung đăng ký thế chấp từ Giấy chứng nhận cũ sang Giấy chứng nhận mới.

Trường hợp thứ bảy:

Trường hợp các bên đăng ký thế chấp nhiều tài sản và trong quá trình xử lý tài sản thế chấp, các bên mới xử lý được một hoặc một số tài sản, thì thực hiện đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản thế chấp đã được xử lý.

Trường hợp thứ tám:

Nếu hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký thế chấp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp:

 • Thay đổi thông tin số thửa, diện tích vì dồn điền đổi thửa, đo đạc, xác định lại diện tích, kích thước;
 • Do đo đạc, xác định lại diện tích, do xây dựng, sửa chữa làm thay đổi tên loại nhà, toà nhà, số tầng, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng…
 • Thay đổi thông tin bên thế chấp, thay đổi địa giới hành chính hoặc thông tin khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hoặc xin gia hạn thời hạn sử dụng đất trước khi chấm dứt thời hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai không yêu cầu các bên xóa đăng ký thế chấp trước khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Trường hợp thứ chín:

Nếu có thay đổi về bên thế chấp hoặc tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất như: z thay đổi thông tin về thửa đất thế chấp do dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất, hoặc thay đổi hiện trạng tài sản gắn liền với đất khác với thông tin trên Giấy chứng nhận thì các bên thực hiện việc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai mà không thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp đổi thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi lại nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận mới.

Trên đây là 9 vấn đề liên quan đến đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, các bạn tham khảo nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6289 của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Đất chưa có sổ đỏ có được thế chấp

>>> Một sổ đỏ có thể thế chấp với nhiều ngân hàng

>>> Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

================

 

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386