Hướng dẫn về hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại

Hướng dẫn về hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại

(Luật Tiền Phong) – cấm huy động vốn là hình phạt Luật Hình sự 2015 quy định, áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Huy động vốn là gì?

Huy động vốn là cách mà tổ chức kinh tế, doanh nghiệp kêu gọi các tổ chức, cá nhân khác cung ứng các nguồn vốn là tiền mặt, tài sản.. cho mục tiêu mà tổ chức kinh tế đưa ra. Có nhiều hình thức huy động vốn, đáng kể đến có:

Hướng dẫn về hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại
Hướng dẫn về hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại
  • Huy động vốn chủ sở hữu: là khoản vốn các sáng lập viên.
  • Huy động vốn từ lợi nhuận không chia
  • Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng: vay bổ sung nguồn vốn cố định hoặc lưu động.
  • Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu: đây là công cụ chỉ áp dụng với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thu được lượng vốn lớn để mở rộng và phát triển doanh nghiệp. Hình thức này giúp doanh nghiệp tăng lượng vốn đối ứng để thực hiện các dự án có quy mô lớn hơn, cũng như nâng cao khả năng vay vốn của doanh nghiệp. DN không phải trả lại tiền gốc cũng như không bắt buộc phải trả cổ tức nếu như doanh nghiệp làm ăn không có lãi bởi cổ tức của doanh nghiệp được chia từ lợi nhuận sau thuế. Mở rộng quy mô tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh do tiếp thu được các nguồn lực mới cả về tài chính, công nghệ, thị trường, kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh cũng như các tiềm lực phát triển khác từ cổ đông và các đối tác mới trong và ngoài doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Huy động bằng tín dụng thương mại: Nguồn vốn này được hình thành tự nhiên trong quan hệ mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp

Có thể bạn quan tâm

Trường hợp nào thì pháp nhân thương mại bị áp dụng hình phạt này?

Hình phạt cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội.

Hình thức huy động vốn được quy định trong Luật Hình sự mà pháp nhân thương mại không được phép huy động gồm:

a) Cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư;

b) Cấm phát hành, chào bán chứng khoán;

c) Cấm huy động vốn khách hàng;

d) Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;

đ) Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản

Như vậy, trong quan hệ pháp luật hình sự, hành vi huy động vốn có phạm vi rộng hơn hành vi huy động vốn nói chung.

Thời hạn cấm: 1 đến 3 năm.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386