Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

Luật Tiền Phong – Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Nội dung hợp đồng nhượng quyền, thủ tục đăng ký việc nhượng quyền được Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại
Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

1. Nhượng quyền thương mại là gì

Điều 84 Luật Thương mại quy định:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Như vậy, có thể hiểu nhượng quyền thương mại là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

Nhượng quyền thương mại phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như chúng tôi tư vấn cụ thể dưới đây.

2. Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại 

Hoạt động nhượng quyền thương mại phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký cần có:

1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu;

2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu;

3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

4. Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

5. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Hồ sơ trên được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

3. Điều kiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên đăng ký nhượng quyền phải có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Đã tiến hành hoạt động đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định (Bộ Công Thương và Sở Công Thương).

Đáp ứng điều kiện về hàng hoá, dịch vụ theo đó hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại và là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

4. Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong 

– Luật Tiền Phong sẽ tư vấn các  quy định của pháp luật, các khía cạnh pháp lý về hoạt động nhượng quyền thương mại.

– Tư vấn các hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; chúng tôi sẽ có những phân tích cụ thể cho Khách hàng các vấn đề liên quan đến pháp luật canh tranh, pháp luật hợp đồng và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

– Tư vấn đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại.

– Tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng nhượng quyền và triển khai hệ thống.

– Tư vấn về soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại.

– Tiến hành thủ tục dịch vụ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

– Đại diện các bên thực hiện thủ tục  đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Công Thương và Bộ Công Thương.

– Tiến hành thủ tục đăng ký bổ sung, đăng ký điều chỉnh thông tin nhượng quyền thượng mại khi hoạt động nhượng quyền được triển khai.

Hãy điện thoại cho chúng tôi số 1900 6289 để được tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến nhượng quyền thương mại; hợp đồng nhượng quyền thương mại; đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại..

TIN BÀI LIÊN QUAN 

>>> Quy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại

>>> Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

>>> Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386