Mẫu đơn đăng ký hoạt động trung tâm nghiên cứu khoa học

Mẫu đơn đăng ký hoạt động trung tâm nghiên cứu khoa học

(Luật Tiền Phong) – Trong hồ sơ xin thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học, đơn không thể thiếu trong hồ sơ là đơn đăng ký hoạt động trung tâm nghiên cứu khoa học. Luật Tiền Phong chia sẻ các bạn mẫu đăng ký trung tâm nghiên cứu khoa học dưới đây.

Mẫu đơn đăng ký hoạt động trung tâm nghiên cứu khoa học
Mẫu đơn đăng ký hoạt động trung tâm nghiên cứu khoa học

Lưu ý khi làm đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: nội dung chủ yếu bạn cần làm là giới thiệu tên trung tâm, trụ sở chính, người đại diện, lĩnh vực nghiên cứu, vốn điều lệ, lĩnh vực hoạt động.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

……………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày  17  tháng 10  năm 2018

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

 1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):…………………………………………………………………………………….

Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….

 1. Trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………….          Email:………………………………………………..

 1. Cơ quan/tổ chức quyết định thành lập:

 Biên bản của Hội đồng sáng lập ngày………………………

 1. Người đứng đầu:

Họ và tên: ……………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………..               Giới tính: ……………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

 • Trình độ: ………………………………………
 • Chuyên ngành: ……………………………..
 • Xếp loại: ……………………………………..
 • Tại: …………………………………………….

Chức danh khoa học (nếu có): …………………………………….

CMND: số: ………………………..            Nơi cấp: …………………………………    Ngày cấp: ……………

 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:
STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành
1.

2.  

……………………………….

Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hành các quy định liên quan thành lập trung tâm nghiên cứu.
 • Soạn hồ sơ khách hàng theo thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu.
 • Thực hiện dịch vụ trọn gói theo thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu.

Trên đây là nội dung chia sẻ điều lệ trung tâm nghiên cứu khoa học của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc liên hệ : 1900 6289 để được tư vấn pháp luật trực tiếp.

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386