Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

(Luật Tiền Phong) – cung cấp mẫu báo cáo phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định mới nhất áp dụng cho năm 2020 như sau:

Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO

THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu:…. (tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………Fax:…………………………………………………………………….

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

 1. Tên cổ phiếu chào bán:……………………………………………………………………………………………
 2. Loại cổ phiếu:………………………………………………………………………………………………………..
 3. Mệnh giá:……………………………………………………………………………………………………………..
 4. Số lượng cổ phiếu chào bán:……………………………………………………………………………………
 5. Tổng số lượng vốn huy động:……………………………………………………………………………………
 6. Ngày bắt đầu chào bán:…………………………………………………………………………………………..
 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:…………………………………………………………………………………

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

 1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.
 2. Phương án thay đổi (điều chỉnh)………………………………………………………………………………..
 3. Lý do thay đổi………………………………………………………………………………………………………..
 4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số …ngày….tháng……năm ………, Nghị quyết ĐHĐCĐ số…..ngày…….tháng….năm ………).
 5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: ……………, ngày….tháng….năm……
….., ngày … tháng… năm …
(tổ chức phát hành)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: trước khi sử dụng mẫu tham chiếu này, các bạn có thể liên hệ với luật sư qua tổng đài 1900 6289 hoặc email Contact@luattienphong.vn để được luật sư tư vấn.

>>> Chào bán cổ phần là gì và các hình thức chào bán cổ phần

>>> Hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ và những việc doanh nghiệp cần làm

>>> Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

>>> Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386