Mẫu đề xuất dự án đầu tư

Mẫu đề xuất dự án đầu tư

(Luật Tiền Phong)Khi thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bạn cần chuẩn bị rất nhiều giấy tờ. Sau đây, Luật Tiền Phong gửi đến bạn mẫu đề xuất dự án đầu tư để hỗ trợ bạn chuẩn bị hồ sơ một cách dễ dàng hơn.

Mẫu đề xuất dự án đầu tư

Mẫu đề xuất dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày …. tháng … năm….)

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

(Ghi tên từng nhà đầu tư)

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án……………………………………………………

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………….

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

 

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

1

(Ngành kinh doanh chính)
2 ……….

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

– Công suất thiết kế: ……………………

– Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ……………………….

– Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha): …………

– Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,…):

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư)

4.1. Địa điểm khu đất:

– Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa l);

– Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có);

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư(nếu có):

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư: …….(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ, trong đó:

a) Vốn cố định:……………………..(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.

Trong đó;

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có):

– Chi phí thuê đất, mặt nước,…:

– Chi phí xây dựng công trình:

– Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu;

– Chi phí khác hình thành tài sản cố định.

– Chi phí dự phòng;

Cộng: ……………………….

b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ.

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%)

 

Phương thức góp vốn (*) Tiến độ góp vốn
VNĐ Tương đương USD
 
 

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.

c) Vốn khác: …………..

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: ………….

7. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ….

8. Nhu cầu về lao động (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):…….

9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

– Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ….).

– Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ – quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư)

– Tên công nghệ;

– Xuất xứ công nghệ;

– Sơ đồ quy trình công nghệ;

– Thông số kỹ thuật chính;

– Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ;

– Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;

– Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có): …………

III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):………..

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):…………

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)…………………………………………………………………..

……………., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Đây là mẫu văn bản đề xuất dự án đầu tư đối với những dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, khi soạn đơn bạn không cần ghi khoản 4 – đề xuất nhu cầu sử dụng đất và khoản 10 – giải trình về sử dụng công nghệ. Vì đây là những yêu cầu đặc thù với những dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Trên đây tư vấn của Luật Tiền Phong liên quan đến mẫu đề xuất dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói trong thời gian nhanh nhất. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 để được tư vấn và hỗ trợ những thủ tục cần thiết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

>>> Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>> Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>> Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386