Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử

(Luật Tiền Phong) – Cùng chúng tôi cập nhất mẫu đơn mới nhất nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cung cấp trò chơi điện tử

Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng trò chơi điện tử trên mạng.

(TÊN DOANH NGHIỆP)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..

… , ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1.Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………………………………….

– Tên giao dịch quốc tế: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ văn phòng giao dịch: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: ………… Website …………………..

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………………………..

5. Thời hạn đăng ký cung cấp dịch vụ: (tối đa không quá 10 năm)

6. Thể loại trò chơi điện tử cung cấp trên mạng (G2, G3, G4): …………………………………………………………

7. Phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ (internet, viễn thông di động).

8. Địa chỉ đặt máy chủ tại Việt Nam (thông tin chi tiết):

9. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet:

10. Tài liệu kèm theo (quy định tại Điều 23, Thông tư số ……)

11. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các tài liệu kèm theo.

– Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và các quy định trong giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386