Mẫu đơn ly hôn mới nhất

Luật Tiền Phong – Khi viết đơn ly hôn, người viết phải thể hiện được những nội dung chính theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

ĐƠN LY HÔN          

Kính gửi:       Tòa án nhân dân ………………………………………………………..

Họ và tên người khởi kiện: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. cấp ngày ……………. tại Công an ……..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: ………………………………………………………

Thu nhập hàng tháng (lương, hoặc thu nhập khác): …………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

 

Họ và tên người bị kiện: ………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. cấp ngày ……………. tại Công an ……..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: ………………………………………………………

Thu nhập hàng tháng (lương, hoặc thu nhập khác): …………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm kết hôn: ……………………..

Đăng ký kết hôn tại: …………………………………………………………………….

(Nếu sống chung không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do, thời gian chung sống): ……………………………………………………………………………………..

Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày: ………………………………………………

Nếu có sự thay đổi chỗ ở cần ghi rõ quá trình thay đổi: ……………………..

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ………………………… thì phát sinh mâu thuẫn

Trình bày tình trạng và nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải, giải quyết như thế nào:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hai bên ở chung hay đã ở riêng:  

………………………………………………………………………………………………………

Các yêu cầu đề nghị  tòa án giải quyết

Về tình cảm

(Ghi rõ yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Về con chung:

Vợ chồng có mấy con chung, ngày tháng năm sinh của các con, đối với con chưa thành niên yêu cầu về quyền nuôi con, trợ cấp nuôi dưỡng cụ thể là gì?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Về tài sản:

Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (nêu từng loại tài sản, mua năm nào, giá cả bao nhiêu, hiện nay ai đang quản lý, sử dụng, giá hiện nay đã qua sử dụng):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Nếu  là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:

………………………………………………………………………………………………………

Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất, giá hiện, thỏa thuận về phân chia nhà ở, đất ở):

………………………………………………………………………………………………………

Nếu không thỏa thuận được thì đề nghị chia như thế nào:

………………………………………………………………………………………………………

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng) hoặc của người khác, thì nêu rõ họ tên , địa chỉ của chủ sở hữu nhà, đất đó:

………………………………………………………………………………………………………

Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì nêu cụ thể:

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nếu chứng cứ để chứng minh sự đóng góp đõ:

………………………………………………………………………………………………………

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc có tài sản nhà ở nhưng không có yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:

………………………………………………………………………………………………………

Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án:

………………………………………………………………………………………………………

 

             ……………, ngày ……. tháng …..… năm 2015

Người làm đơn

 

 

 

HỒ SƠ NỘP KÈM ĐƠN KHỞI KIỆN

 1. ………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………
 7. ………………………………………………………………………………………
 8. ………………………………………………………………………………………
 9. ………………………………………………………………………………………
 10. ………………………………………………………………………………………
 11. ………………………………………………………………………………………
 12. ………………………………………………………………………………………
 13. ………………………………………………………………………………………
 14. ………………………………………………………………………………………
 15. ………………………………………………………………………………………
 16. ………………………………………………………………………………………
 17. ………………………………………………………………………………………
 18. ………………………………………………………………………………………

 

Bài liên quan:

>>>> Mẫu đơn xin công nhận thuận tình ly hôn

>>>> Thủ tục ly hôn nhanh

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386