Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất

Luật tiền phong hướng dẫn làm mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất 2016

Luật Tiền Phongcung cấp mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất:

Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửiTOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………………………………- TỈNH/THÀNH PHỐ …

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:……………………………………………… ………………..

CMND số: …………………, do công an ………………. cấp ngày:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………

Họ và  tên vợ: …………………………………. Sinh ngày:………………………………………………………………….

CMND số: …………………, do công an ………………. cấp ngày:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………

Chúng tôi cùng làm đơn này kính đề nghị Tòa án thụ lý hồ sơ và công nhận việc thuận tình ly hôn của chúng tôi, cụ thể như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………….. có đăng ký kết hôn tại UBND … ……………………… 

Do hiện nay tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn phát sinh do khác biệt quan điểm sống khiến cho mục đích hôn nhân không đạt được, cả hai chúng tôi đều nhất trí ly hôn để giải phóng cho nhau. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung (chưa có):……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có).

4. Về vay nợ: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 ……………………., ngày ….. tháng ….. năm ……

                                       Họ và tên chồng                                                            Họ và tên vợ

 

HỒ SƠ NỘP KÈM ĐƠN KHỞI KIỆN

 1. ………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………
 7. ………………………………………………………………………………………
 8. ………………………………………………………………………………………
 9. ………………………………………………………………………………………
 10. ………………………………………………………………………………………
 11. ………………………………………………………………………………………
 12. ………………………………………………………………………………………
 13. ………………………………………………………………………………………
 14. ………………………………………………………………………………………
 15. ………………………………………………………………………………………
 16. ………………………………………………………………………………………

Nếu có vướng mắc hoặc muốn được cung cấp dịch vụ ly hôn thuận tình trọn gói, vui lòng liên hệ 1900 6289 để được giải đáp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386