Mẫu đơn xin giao đất mới nhất

Mẫu đơn xin giao đất mới nhất

(Luật Tiền Phong) – bạn đã từng làm đơn xin giao đất? bạn có biết thủ tục xin giao đất cần hồ sơ và đơn? xin tham khảo Mẫu đơn xin giao đất mới nhất Luật Tiền Phong chia sẻ nhé.

Mẫu đơn xin giao đất mới nhất
Mẫu đơn xin giao đất mới nhất

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
 lp – Tự do  Hnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi:    Ủy ban nhân dân 2 ……………….

  1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất3…………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………
  2. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..………………..

……………………………………………………………………………….

  1. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..
  2. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………
  3. Để sử dụng vào mục đích:4……………………………………………………………………….
  4. 7.Thờihạn sử dụng:……………………………………………….…………..
  5. 8.Camkết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiềnsử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ h tên)

>>> Tư vấn thủ tục giao đất cho doanh nghiệp

>>> Tư vấn thủ tục tục cho thuê đất

>>> Tư vấn thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386