Mẫu tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Luật Tiền Phong) – Trong khá nhiều thủ tục hành chính, cá nhân cần nộp phiếu lý lịch tư pháp. Vậy việc xin phiếu lý lịch tư pháp tại cơ quan thẩm quyền được thực hiện theo mẫu nào. Trong bài viết dưới đây, Luật Tiền Phong sẽ cung cấp đến bạn đọc và quý khách hàng quan tâm mẫu tờ  khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Mẫu tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Mẫu tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu tờ khai:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………………………….

 

 1. Tên tôi là[1]:……………………………………………………………………………………………………………….
 2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :……………………
 3. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
 4. Nơi sinh[2]:………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
 6. Nơi thường trú 3:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nơi tạm trú4:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:………………………………………………..

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:……………………………………………………………………. .

 1. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
 2. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………

13.  Họ tên vợ/chồng…………………….. ………  Ngày/tháng/năm sinh ………………

 1. Số điện thoại/e-mail:………………………………………………………………………………………………

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc6
 
 
 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

……….., ngày ……… tháng …… năm ………

Người khai

                                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

[1] Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

[2] Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

>>> Thủ tục cấp Giấy phép lao động đối với vị trí giám đốc điều hành của người lao động nước ngoài

>>> Tư vấn hồ sơ cấp giấy phép lao động

>>> Giấy phép lao động hết hạn thì phải làm thế nào?

>>> Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp qua mạng

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Phòng 25B1, Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386