Một số quy định đặc thù về hợp đồng lao động trong Luật Lao động 2012

Một số quy định đặc thù về hợp đồng lao động trong Luật Lao động 2012

(Luật Tiền Phong) – mỗi lần được ban hành mới hoặc được sửa đổi, bổ sung, Luật Lao động lại có những điểm tiến bộ hơn, phù hợp hơn với xu hướng quan hệ lao động.

Bài viết sau đây Luật Tiền Phong chia sẻ tới các bạn một số quy định đặc thù liên quan đến hợp đồng lao động trong Luật Lao động 2012.

Một số quy định đặc thù về hợp đồng lao động trong Luật Lao động 2012
Một số quy định đặc thù về hợp đồng lao động trong Luật Lao động 2012

Quy định đặc thù về phía người lao động

Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động phải đủ 18 tuổi, nghĩa là đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trường hợp người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động. Đối với quan hệ lao động ký giữa chủ sử dụng lao động và một nhóm người lao động thì người đại diện cho nhóm phải có uỷ quyền hợp pháp của từng người lao động đồng ý cho đại diện đàm phán, ký hợp đồng lao động cho cả nhóm.

Văn bản uỷ quyền ký hợp đồng lao động phải có các nội dung cơ bản:

  • Họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp của người đại diện nhóm người lao động.
  • Họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp của từng người lao động.
  • Nội dung uỷ quyền cụ thể.
  • Thời hạn uỷ quyền.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên

Phía người sử dụng lao động phải cung cấp các thông tin về: công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Vấn đề đặt ra, trường hợp người lao động không yêu cầu thì người sử dụng lao động có phải cung cấp thông tin nêu trên hay không?

Phía người lao động phải cung cấp các thông tin sau cho người sử dụng lao động: họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Một số điều cấm liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động

 Người sử dụng lao động không được phép yêu cầu người lao động giao nộp để giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Người sử dụng lao động cũng không được phép yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Phía người lao động: được phép giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

>>> Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ trái luật

>>> Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ 

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386