Mức phạt hành chính khi không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế

Mức phạt hành chính khi không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế

(Lut Tin Phong) h sơ khai thuế là các loi tài liu, thông tin pháp lut buc t chc, cá nhân thuc đi tượng np thuế phi khai đy đ, nếu vi phm nghĩa v này s b áp dng các chế tài. Lut Tin Phong cung cp cho các bn quy đnh v mc pht hành chính khi không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế đ các bn tham kho.

Mức phạt hành chính khi không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế
Mức phạt hành chính khi không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế

Hồ sơ khai thuế gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ khai thuế được quy định trong Luật Quản lý thuế theo đó, hồ sơ phải có:

 1. Hồ sơ khai thuế theo tháng và quý cần có:
 • Tờ khai thuế tháng/quý.
 • Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào (nếu có).
 • Tài liệu khác liên quan đến số thuế phải nộ
 1. Hồ sơ khai thuế tính theo kỳ tính thuế theo năm gồm:
 • Tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;
 • Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;
 • Hồ sơ khai quyết toán thuếkhi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.
 1. Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.
 2. Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:
 • Tờ khai quyết toán thuế;
 • Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

Doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ khai đúng, khai đủ nội dung hồ sơ khai thuế, nếu không sẽ bị xử lý hành chính về thuế, nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt hành chính khi không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế

Theo Điều Nghị định 129/2013/NĐ-CP, được hướng dẫn bởi điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì  đối với hành vi không khai đầy đủ nội dung trong hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt theo các hình thức và mức độ như sau:

 • Nếu lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế thì sẽ bị phạt tiền đến 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồ Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.
 • Nếu lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế thì sẽ bị phạt tiền 1.050.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồ
 • Nếu lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế thì sẽ bị phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đố
 • Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Nếu thực hiện các hành vi vi phạm nghĩa vụ thuế quy định Khoản 5 Điều 10 và Khoản 7 Điều 11 Nghị định 129, gồm:

Hành vi quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định 129 gồm những hành vi sau mà không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế:

a) Hành vi khai sai dn đến thiếu s tin thuế phi np hoc tăng s tin thuế được hoàn, tăng s thuế được min, gim nhưng người np thuế đã ghi chép kp thi, đầy đủ các nghip v kinh tế làm phát sinh nghĩa v thuế trên s kế toán, hóa đơn, chng t.

b) Hành vi khai sai ca người np thuế làm gim s tin thuế phi np hoc tăng s tin thuế được hoàn, s thuế được min, gim không thuc trường hp quy định ti Đim a Khon 1 Điu này nhưng khi b cơ quan có thm quyn phát hin, người vi phm đã t giác np đủ s tin thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước thi đim cơ quan có thm quyn lp biên bn vi phm hành chính thuế hoc cơ quan thuế lp biên bn kim tra thuế, kết lun thanh tra thuế.

c) Hành vi khai sai ca người np thuế làm gim s tin thuế phi np hoc tăng s tin thuế được hoàn, s thuế được min, gim đã b cơ quan có thm quyn lp biên bn kim tra thuế, kết lun thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man trn thuế, nhưng người np thuế vi phm ln đầu, có tình tiết gim nhđã t giác np đủ s tin thuế vào ngân sách nhà nước trước thi đim cơ quan có thm quyn ra quyết định x pht thì cơ quan thuế lp biên bn ghi nhn để xác định li hành vi khai thiếu thuế.

d) S dng hóa đơn, chng t bt hp pháp để hch toán giá tr hàng hóa, dch v mua vào làm gim s tin thuế phi np hoc làm tăng s tin thuế được hoàn, s tin thuế được min, gim nhưng khi cơ quan thuế kim tra phát hin, người mua chng minh được li vi phm s dng hóa đơn bt hp pháp thuc v bên bán hàng và người mua đã hch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Hành vi quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định  129 gồm: những hành vi mà bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm

b) S dng hóa đơn, chng t bt hp pháp; s dng bt hp pháp hoá đơn, chng t; hóa đơn không có giá tr s dng để kê khai thuế làm gim s thuế phi np hoc tăng s tin thuế được hoàn, s tin thuế được min, gim.

c) Lp th tc, h sơ hy vt tư, hàng hóa không đúng thc tế làm gim s thuế phi np hoc làm tăng s thuế được hoàn, được min, gim.

d) Lp hóa đơn bán hàng hóa, dch v sai v s lượng, giá tr để khai thuế thp hơn thc tế.

đ) Không ghi chép trong s kế toán các khon thu liên quan đến vic xác định s tin thuế phi np; không kê khai, kê khai sai, không trung thc làm gim s thuế phi np hoc tăng s tin thuế được hoàn, được min, gim thuế.

e) Không xut hóa đơn khi bán hàng hóa, dch v hoc ghi giá tr trên hóa đơn bán hàng thp hơn giá tr thc tế thanh toán ca hàng hóa, dch v đã bán và b phát hin sau thi hn np h sơ khai thuế.

g) S dng hàng hóa thuc đối tượng không chu thuế, min thuế, xét min thuế không đúng mc đích quy định mà không khai báo vic chuyn đổi mc đích s dng, khai thuế vi cơ quan thuế.

h) Sa cha, ty xóa chng t kế toán, s kế toán làm gim s thuế phi np hoc làm tăng s tin thuế được hoàn, s tin thuế được min, gim.

i) Hy b chng t kế toán, s kế toán làm gim s tin thuế phi np hoc làm tăng s tin thuế được hoàn, s tin thuế được min, gim.

k) S dng hóa đơn, chng t, tài liu không hp pháp trong các trường hp khác để xác định sai s tin thuế phi np, s tin thuế được hoàn.

Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Chậm nộp tờ khai thuế bị xử phạt hành chính như thế nào?

>>> Trường hợp nào thì không bị xử phạt hành chính về thuế?

>>> Quy định mới nhất về thời hiệu xử phạt hành chính về thuế

================

BAN TƯ VN PHÁP LUT LUT TIN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Đa ch: Toà nhà Bình Vượng, s 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Ni

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386